آدرس :مازندران ، آمل ، خیابان طالب آملی ، دریای 56 ، صابر6 ، پلاک 20 
دورواژه (تلفن) : 43081135-011 
کدپستی :63859-46159

bfamol@yahoo.com
از طریق فرم زیر می توانید با ما تماس بگیرید.