گاهنامه تپورنامک
وزین نامه ای مربوط به بنیاد فرهنگ مهر آمل
تپورنامک با محوریت موضوعی: تاریخ
باستان شناسی جغرافیا معماری شهرسازی مردم شناسی استوره ادبیات فرهنگ بومی و حوزه های مرتبط در گستره استان مازندران در ارتباط با شهرستان آمل می باشد. علاقه مندان می توانند مقالات خود را به رایانامه نشریه Tapournamak@gmail.com ارسال نمایند.

نکاتی چند برای ارسال مقاله در تکمیل تپورنامک
تنها مقالاتی جهت داوری و انجام مراحل چاپ در نشریه مورد پذیرش قرار می گیرد که در چارچوب محورهای فوق الذکر باشد.
الف) ساختار مقاله:
نام مقاله، چکیده( نزدیک به 200 واژه)، واژگان کلیدی( چهار تا هشت واژه)، در آمد، روش پژوهش، متن اصلی، بحث و نتیجه گیری ، سپاسگزاری، پی نوشت (ها) و کتابشناسی.

ب) شیوه تنظیم منابع:
-تنها منابعی در پایان مقاله ذکر شود که در متن مقاله به ان ارجاع داده شده باشد.
-در هنگام تنظیم کتابشناسی منابع بر اساس زبان دسته بندی الف) منابع فارسی ب) منابع غیر فارسی ذکر گردد.
 
-ارجاعات مقاله خود را به شکل زیر تنظیم کنید:
 
کلیه ی منابع مقاله را بر اساس نام خانوادگی مؤلف و ترتیب الفبایی تنظیم و در صورت چند زبانه بودن
  منابع آنها را تفکیک کنید. 
1.ارجاع کتاب: نام خانوادگی، نام، سال چاپ، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.
مجیدزاده، یوسف، 1370، تاریخ و تمدن ایلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
2.نحوه ارجاع به مجله در پایان مقاله: نام خانوادگی، نام، سال چاپ، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله در مجله.

نمونه :
طلایی،حسن،1373، پیشینه ظروف سفالین لوله دار و مهاجرت آریاییها ، مجله باستان شناسی و تاریخ، سال نهم، پاییز و زمستان، صص 9-15.
 
Alizadeh,A., 1988," Socio-Economic Complexity in Southwestern Iran During the Vth and IVth millennia B.C:The evidence From Tall-Bakun A"Iran,26:17-34

3.در خود متن مقاله، هرجایی که احتیاج به ذکر منبع بود، پرانتز باز کنید؛ اول نام مؤلف، بعد سال انتشار منبع و سپس صفحه ی مورد نظر را بنویسید:
نحوه ارجاع به منابع :
  داخل متن
اگر مولف یک نفر باشد (هومند، 1390: 40)
  اگر دو نفر باشند (ویت و دایسون، 1389 :120)   اگر مولف ها بیشتر از دو نفر باشند (هومند و دیگران، 320:1390)   (مجیدزاده،1370:86) یا (15:Talai 1984)
4.در مورد متن های تاریخی و کهن می توان فقط عنوان کتاب و صفحه ی مورد نظر را ذکر کرد
 (تاریخ بیهقی،ص397).
و در صورت چند جلد بودن منبع به صورت: (ابن کثیر، 1424: 2/3777)
در تبدیل سالهای تاریخی از هجری به میلادی و وارونه ی آن ریزبینی بایسته را به جا آورید. پیشنهاد می شود از جستار زیر بهره بگیرید.
فردیناند و وستنفلد و ادوارد ماهلر، تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله هجری قمری و میلادی، مقدمه و تجدید نظر از حکیم الدین قریشی، تهران. فرهنگسرای نیاوران.1360.
ج)سایر نکات:
1.
    نام و نام خانودگی، نشانی کامل پستی و الکترونیکی و شماره تلفن نویسنده (ها) در صفحه نخست مقاله ذکر شود.
2.
    مقاله های تألیفی روشن، مستند و نمونه پژوهش ارسالی نویسنده (ها)  قبلا در نشریات داخلی و خارجی منتشر نشده باشد.
3.
    در صورتی که مقاله ترجمه است، نسخه ای از متن اصلی مقاله، مشخصات کامل، کتاب شناسی آن و چکیده ای از ترجمه فارسی را در چند سطر همراه مقاله بفرستید.
4.
    مقاله  روی یک سوی کاغذ A4، چاپ شود و در قالب نرم افزار word و PDF در یک لوح فشرده آماده و  فرستاده شود.
5.
    عکس ها و تصاویر علاوه بر این که در فایل متنی ارسال می گردند به صورت مجرا با پسوند tiff   و dpi300 ارسال گردد.
6.
    عکس ها و طرح ها شماره گذاری شود.
7.
    هیات تحریریه در رد و پذیرش مقاله مجاز است و مقالات ارسالی مسترد نمی گردد. 
8.
    مسولیت محتوی مقالات بر عهده نویسنده(ها) می باشد و هیات تحریریه در ویرایش ادبی مقالات آزاد است.