آشنایی با بنیاد فرهنگ مهر آمل

پروردگار حکیم و فتاح است.


پیام بنیاد فرهنگ مهر آمل


     شهرستان آمل با توجه به دیرینگی و سابقه درخشان تاریخی ، فرهنگی و علمی در میان شهرستان های ایرانشهر همواره از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است. از اینرو شایسته است ، گذشته و پیشینه چند هزار ساله شهرستان باستانی آمل  (منظور آمل تاریخی و فرهنگی از هر حیث است) از تمام جهات مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بررسی و پزوهشی همه جانبه از سوی اهل قلم، اهل ادب، دانش و هنر و همه پرمایگانی که مشتاقانه و قلباً بدون هیچگونه ادعای فضل و خودستایی با جان و دل خواهان پیشرفت و اعتلای بومگاه خود بوده بلکه خواستار احیای سربلندی و عظمت تاریخ چند هزار ساله آن هستند ، صورت گیرد.
     شهرستان آمل ظرفیت بسیار بالایی از لحاظ مطالعات انسانی، اجتماعی، محیطی ، تاریخی ، فرهنگی و ... دارد که توجه و نگرشی همه جانبه را طلب می کند. چنانچه جدای از بسیاری رویداد ها و رویکرد های تاریخی، دینی و فرهنگی که در آن رخ داده ، شماری از رجال بزرگ ایران اسلامی از صدر ظهور اسلام تا به اکنون از این دیار برخواسته اند. از شیخ المفسرین و المورخین گرفته تا به دانشمندان و آیات عظام و برجسته ای که در این عصر به انتظام امور دینی و علمی پرداخته و می پردازند. شهرستان آمل بدرستی که : از جمله پایتخت های فرهنگی جهان اسلام بوده است.
     مجوز فعالیت موسسه فرهنگی " بنیاد فرهنگ مهر آمل " از مهر ماه سال 1391 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده و به شماره ثبت 330 ، در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. در اجراء اهداف موسسه ذکر شده در جهت ارتقاء فعالیت های پژوهشی، فرهنگی، دینی، تاریخی، هنری و ... و نیز در راستای بالا بردن سطح بینش عمومی در موضوعات یاد شده در گستره زبان و فرهنگ بومی، ملی و بر اساس موارد مطروحه در ماده 8 اساسنامه بنیاد فرهنگ مهر آمل ، در جهت تولید آثار مرجع و علمی ( اعم از آثار مکتوب و غیر مکتوب ) در زمینه مطالعات مطالعات آمل شناسی که عموم دانش آموختگان ، پژوهشگران، صاحبان قلم و سایر فرهیختگان در عرصه های گوناگون تشریک مساعی نمایند ؛ " مرکز یاد شده " با حضور افتخاری جمعی از استادان دانشگاه ها در رشته های گوناگون، دایر گردیده و چکیده چگونگی فعالیت های آن به شرح زیر است :
1-    کلیه فعالیت های ذکر شده با رعایت قوانین و ضوابط مراجع فرهنگی کشورد اعم از دستور العمل های صادره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب سال 1375 و موارد مطروحه در قانون حمایت از مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر آثار صوتی ، مصوب 1352 ، ضوابط نشر کتاب ، مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت خواهد گرفت.
2-    این بنیاد فرهنگی متشکل از کمیته های مختلف علمی در زمینه های مورد نیاز است. هرگونه تغییری در افزایش و یا کاهش کمیته های علمی بنا به تشخیص حداکثری اعضای هیئت علمی  خواهد بود.
3-    کلیه فعالیت ها در مرکز به صورت افتخاری و مردمی بوده، لذا دستمزد یا حقوقی به هیچ کس اعم از موسس ، مدیر عامل ، مدیران کمیته های هیئت علمی و یا اعضای کارگروه تعلق نخواهد گرفت ، چرا که ماهیت مرکز امری مردمی و برای همگان است. لذا هر کسی به اندازه توانایی و وسع خود برای پیشرفت امور فرهنگی ، پژوهشی ، دینی، هنری و ... شهرستان و زادگاه خود مشتاقانه قدم بر می دارد.
4-     مرکز در جهت اجراء اهداف موسسه (بنیاد فرهنگ مهر آمل) و نیز برنامه های خود و بر اساس ضوابط قانونی، دارای شیوه نامه یا آیین نامه داخلی است که از سوی اعضای هیئت علمی تدوین و تأیید گردیده است.
5-    هر کمیته علمی به عهده و مسئولیت یکی از دانش آموختگان عالی رتبه از میان استادان دانشگاه ها با عنوان مدیر، مرتبط با رشته و تخصص همان کمیته است . نیز در هر کمیته افرادی از میان پژوهندگان ، نویسندگان ، هنرمندان و... متشکل از 3 تا 5 نفر و احیاناً بیشتر ، به صورت کارگروه به بررسی و تدوین آثار مورد نیاز خواهند پرداخت.
6-    اهل قلم و صاحبان اثر و پژوهندگان می توانند آثار خود را تایپ شده همراه با CD با کلیه مشخصات خود اعم از نشانی الکترونیکی ، فعالیت های پژوهشی ، علمی و ... به رایانامه ( ایمیل) بنیاد ( bfamol@yahoo.com ) ارسال نمایند. آثار رسیده ( چه مکتوب و چه غیر مکتوب) به ترتیب زمان دریافتی و بر اساس نیاز و اهمیت موضوع با تشخیص مدیران کمیته ها ( اعضاء هیئت علمی ) انتخاب و بر پایه نظام کتابشناسی کتابخانه ملی ایران طبقه بندی و تدوین و بقیه مراحل نشر نیز بتدریج پیگیری می شود. ضوابط مربوط به چاپ و نشر در آیین نامه داخلی درج گردیده است.
7-    عضویت فرهنگی افراد علاقه مند در بنیاد فرهنگ مهر آمل  برای همگان آزاد است. این عضویت یکساله بوده و قابل تمدید است. نمونه برگه پرداخت عضویت در برگه ای جداگانه به دید و آگاهی عموم خواهد رسید. بر پایه میزان وجوهاتی که از سوی اعضاء پرداخت شود به همان میزان آثار تولید شده ( مکتوب یا غیر مکتوب) در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
8-    نشانی بنیاد فرهنگ مهر آمل : آمل ، بلوار طالب آملی ، دریای 56 ، کوچه صابر 6 ، اولین فرعی سمت چپ پلاک 20.

تلفن : 43081135 – 011 / 7587-100-0911


مدیر عامل بنیاد فرهنگ مهر آمل    
نصرالله هومند